Beyşehir Gölü Adaları / Beyşehir Lake Island

Gezilecek Yerler

Paylaş

Gölde, göl suları altındaki tepe uzantılarının oluşturduğu büyüklü küçüklü 33 ada bulunmaktadır. Büyük adalar genellikle gölün batısında yer almaktadır.

There are 33 small and large islands in the lake which are actually a continuation of this hilly region. The larger islands are clustered near the lake’s western shores.

 
MADA ADASI 8220 hektar alana sahip olan ada, Beyşehir Gölü’nün en büyük adasıdır ve üzerinde bir köy bulunmaktadır. Mada kelimesi Farsça’da dişi hayvan anlamına gelmekte olup, adaya Kazak Adası da denmektedir.

Mada Island With an 8,220-hectare surface area and a village, Mada Island is the largest of all the islands in Lake Beyşehir. The name Mada comes from the Persian term for female animal. The island is also known as Kazak Island.

 
HACIAKİF ADASI Beyşehir Gölün de bulunan adalar kümesinin güneyinde yer almaktadır. Sarkıt ve dikitleriyle ünlü 100 metre uzunluğunda bir mağarası vardır. Bu ilginç mağaranın duvarları tarihi süslerle bezelidir.
Ada, yosun ve böcek türleri yönünden de zengindir. Ada içerisinde geyik, Pekin ördeği ve sülün üretimi yapılmaktadır. Adını, aslen Hoyranlı olan Hacı Akif Efendi’den almıştır. Ada, Milli Park olarak ilan edilmiştir.

Haciakif Island The southernmost of the islands of Lake Beyşehir,Haciakif Island, boasts a cave with a 100 metre gallery renowned for its stalactites and stalagmites as well as the historic decorations on its walls.
The island is also famous for its algae and insects and used for rearing deer, Pekinese ducks, and pheasants. The island’s name is associated with Hadji Akif Effendi of Hoyran. The island is part of the National Park.


İĞDELİ ADA Gölün turizm yönünden en gözde adasıdır. Kumsalı ve koyları kızıl kumlarla kaplı olan adanın en yüksek tepesi 1282 metredir.

İğdeli Island This is the most visited island of the Lake. The beaches and coves are covered with red sands and its highest peak is 1,282 m.


ÇEÇEN ADASI Terkenli, Aşağıağıl ve Gavur adası olarak ta bilinir. Ada üzerinde tarihi yapı kalıntıları, Çinili Hamam, ambarlar, çiftlik evleri ile bir mağara bulunmaktadır. Hamam çinileri Konya’daki müzede sergilenmektedir.

Çeçen Island Also known as Terkenli, Aşağıağıl and Gavur Island, the ruins of historical buildings, a bathhouse clad with glazed tiles, warehouses, farm houses and a cave are features of this island. The glazed tiles of the bathhouse are exhibited at the Museum of Konya.

 
AYGIR ADASI İğdeli adanın özelliklerini taşıyan bu adada manzara, hava ve kum çok güzeldir. Batı kıyılarından Anamas Dağları yükselmektedir. Adada kilise kalıntıları bulunmaktadır.

Aygır  Island With its beautiful land and seascape as well as the sand, this resembles iğdeli Island. There are ruins of a church and from the western shores of the lake, the Anamas Mountain Range rises.

Haritadaki Konumu

Yol Tarifi Al
iletisim@beysehir.bel.tr

Tüm hakları saklıdır. 2024 - Beyşehir Belediyesi